BME MIK szerver szoba BME MIK szerver szoba mik kép 1 mik kép 3

A MIK a Kutatók Éjszakája 2017 rendezvényen 2017-09-29

A Kutatók Éjszakája című nagy sikerű rendezvényen, 2017. szeptember 29-én a MIK is bemutatja tevékenységét. Munkatársaink igyekeznek színes bemutatókon és […]

A MIK a Kutatók Éjszakája 2016 rendezvényen 2016-09-16

A Kutatók Éjszakája című nagy sikerű rendezvényt a korábbiakhoz hasonlóan 2016-ben is megszervezik. A 2016. szeptember 30-i esemény keretein belül […]

1app alkalmazásfejlesztő verseny – eredményhirdetés 2016-09-16

A BME Mobil Innovációs Központ idei 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyének eredményhirdetését 2016. szeptember 30-án 16:00-kor tartjuk a BME I épületének IB019-es […]

1app alkalmazásfejlesztő verseny 2016-03-04

A BME Mobil Innovációs Központ idén is meghirdeti az 1app mobilalkalmazás-fejlesztő versenyt. Részletek hamarosan…

Mobil 2004 projekt

1. Mobil rádiós technológiák

Az 1. sz. Kutatás-fejlesztési program célja a harmadik generációs és azon túlmutató mobil rendszerek rádiós interfészével kapcsolatos K+F tevékenység. Ez felöleli a mobil rendszerek rádiós együttélési kérdéseit, a rádiócsatornák vizsgálatát és a rádiós átvitel minőségét javító megoldások fejlesztését.

A szakmai program háttere, indoklása, nemzetközi kitekintés

A mobil infokommunikáció területén középtávon számos alternatív rádiós hozzáférési technológiával kell számolni. Egy mobil, illetve rádiós hálózat vele párhuzamosan működő, más technológiájú mobil hálózat számára potenciális zavaró forrás lehet, illetve léteznek olyan hálózati elrendezések, amelyek különösen nagy zavaró hatást tudnak kifejteni egymásra. A kölcsönös zavartatás a rádiós átviteli képességek csökkenését eredményezi. A korszerű vezeték nélküli infokommunikációs rendszerekben szűk keresztmetszetet képez a rendelkezésre álló véges frekvenciasáv. Különösen mobil, cellás környezetben lehet hátrányos a felhasználói berendezések egymásra hatása. A teljesítménnyel való hatékony gazdálkodás, valamint a nagy és rugalmasan változtatható sávszélességű, robusztus és spektrálisan hatékony átvitel új igényeket támaszt a rendszer felépítésével és az alkalmazott jelfeldolgozási eljárásokkal szemben. A 3G rendszerek bevezetése és továbbfejlesztése B3G irányban jelentős nemzetközi K+F erőket mozgósít. Nagy nemzetközi vállalatok, szabványosítási intézmények és neves kutatóintézetek vonultak fel a témában.

Várható tudományos és gazdasági eredmények

A program eredményeképpen nemzetközi színvonalú tudományos publikációk születnek a 3G és B3G rádiós interfész technikák területén. A program résztvevői nemzetközi, elsősorban EU-s kutató programokban is részt vesznek. Gazdasági szempontból fontos eredmények a hazai szabályozási tevékenység szakértői támogatása, a hazai mobil szolgáltatók hálózat tervezési és méretezési tevékenységének elősegítése. A program közreműködésével és tudásbázisával kialakítandó referencia laboratórium pedig a régióban egyedülálló képességekkel fog rendelkezni, ezért hazai és akár külföldi megbízásokkal is számolhat.

2. Heterogén mobil hálózatok integrálása és menedzselése

A 2. sz. Kutatás-fejlesztési program célja a heterogén mobil hálózatok integrálásával és menedzselésével kapcsolatos K+F tevékenység. Ez magában foglalja a heterogén vezetékes és mobil rendszerek integrálását, a forgalommodellezési, hálózat tervezési és méretezési kérdések vizsgálatát, mobil rendszerek biztonsági és számlázási kérdéseit és a valósidejű multimédia információ átvitel támogatásának biztosítását

A szakmai program háttere, indoklása, nemzetközi kitekintés

Jelenleg a mobil és vezetékes világ hálózati megoldásai jelentős mértékben elkülönülnek. Az infokommunikáció jövőjét meghatározó ún. NGN (Next Generation Networks) koncepció közös IP alapú gerinchálózathoz kapcsolódó különféle (vezetékes és mobil) hozzáférési hálózatot képzel el. A felhasználó számára a szabad hozzáférési hálózat választás előnyös, ezért meg kell oldani a hozzáférési hálózatok közötti váltást oly módon, hogy a felhasználó minél kevésbé érzékelje azt. A forgalmi modellek és azok alkalmazása elengedhetetlen a mobil hálózatok hatékony tervezési, dimenzionálási és méretezési kérdéseinek megoldására. Ezért ezen a területen a forgalom mérése és elemzése ad képet arról, hogy a forgalom jellegét illetően információnk legyen. A jelenleg még kevés számú ilyen elemzés alapján kezdeti eredmények találhatóak az irodalomban.A mobil infokommunikációs rendszerek elterjedésének egyik kulcsa a felhasználó számára is megnyugtató biztonsági eljárások biztosítása (e-kereskedelem, e-kormányzat, e-banking stb.). A mobil rendszerekben jelenleg alkalmazott megoldások csak korlátozott mértékben képesek megfelelni ennek az elvárásnak. Az infokommunikációs piac szereplői (felhasználó, operátor, tartalom szolgáltató) csak akkor tudnak hatékonyan együttműködni, ha biztosított a korrekt elszámolás lehetősége, mely mindhárom fél számára helyesen tükrözi az igénybe vett erőforrások mennyiségét. A heterogén mobil rendszerek és menedzselésük témakörében számos nemzetközi együttműködés jött létre K+F területen az elmúlt években, melyben mind a kutató, mind az ipari partnerek aktívan részt vesznek (ETSI, ITU stb. szabványosítás, EU 6-os keretprogramok stb.).

Várható tudományos és gazdasági eredmények

A program eredményeképpen nemzetközi színvonalú tudományos publikációk születnek szolgáltatás minőség biztosítás, a mobil biztonság és forgalommodellezés területén. A program résztvevői nemzetközi, elsősorban EU-s kutató programokban is részt vesznek. Gazdasági szempontból fontos eredmények a program közreműködésével és tudásbázisával kialakítandó B3G hálózati architektúra a nemzetközi színvonalú képességekkel fog rendelkezni, ezért hazai és akár külföldi megbízásokkal is számolhat. Az architektúra lehetővé teszi a konzorciumi tagok fejlesztési tevékenységének támogatását, valamint kisvállalkozások indítását is. Mobil biztonság területén nemzetközi porondon is helyüket megálló termékek fejlesztése várható.

3. Mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése

A 3. sz. Kutatás-fejlesztési program célja mobil szolgáltatások és alkalmazások fejlesztésével kapcsolatos K+F tevékenység. Ez felöleli mobil alkalmazások fejlesztését, alkalmazásfejlesztési és tartalomkezelési megoldások vizsgálatát, a felhasználói viselkedés elemzését és távközlési szolgáltatásmodellek kifejlesztését.

A szakmai program háttere, indoklása, nemzetközi kitekintés

A mobil eszközök robbanásszerű térhódítása, képességeik markáns és egyenletes növekedése ismét az érdeklődés homlokterébe állította a szolgáltatási rendszerekben alkalmazott szoftver megoldások architektúrális és fejlesztési-technológiai megfontolásainak rendszerbe foglalásának igényét és megkövetelte a szerteágazó alkalmazói kihívások követelményrendszerével szembeni innovatív szemléletű aktivitást. Egyes innovációk sikeres piaci alkalmazása akkor lehetséges, ha valós fogyasztói igényeket elégít ki. A korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy a hagyományos piackutatási módszerek nem elegendőek az új mobil kommunikációs technológiák megfelelő piaci értékelésére. Egyrészt az új alkalmazások iránti igények kérdőíves módszerekkel történő felmérése nem szolgáltat megbízható adatokat, miközben a meglévő szolgáltatások fogyasztási mintái jól dokumentálhatók. Ezért használják egyre kiterjedtebben a mobil kommunikációhoz köthető piackutatásokban az adatbányászati módszereket. A piaci fogadtatás vizsgálata ezen technológiák esetében újfajta innováció-terjedési modellek fejlesztését és a társadalmi hálózatelemzés új mérési módszereinek felhasználását igényli.

Várható tudományos és gazdasági eredmények

A program eredményeképpen nemzetközi színvonalú tudományos publikációk születnek a mobil szoftvertechnológia és tartalomkezelés területén. A program résztvevői nemzetközi, elsősorban EU-s kutató programokban is részt vesznek. Gazdasági szempontból fontos eredmények a program során megszülető alkalmazások és szolgáltatások. Ezek nem csupán a mobil szolgáltatók bevétel-növekedésén keresztüli adóbevételeket növelik, hanem egy részük a hátrányos helyzetű térségek, illetve a hátránnyal élő honfitársaink hatékony bekapcsolását teszik lehetővé az információs társadalom vérkeringésébe. A mobil alkalmazás fejlesztés és a fejlesztő környezetek, illetve architektúrák (J2ME, Symbian, OSA/Parlay stb.) megjelennek valamennyi érintett nemzetközi szoftver nagyvállalat tevékenységi körében világszerte. Szakmai fórumok alakultak, melyek rendszeres konferenciákat, összejöveteleket szerveznek a nemzetközi közösségnek.